info@odysea.info
800 444 800 BEZPLATNÁ LINKA NON-STOP

POSTUP PŘI ÚMRTÍ

Na této stránce si můžete přečíst, jak postupovat při úmrtí blízké osoby.

ÚMRTÍ DOMA

Při úmrtí doma je nutné zavolat lékaře, popřípadě Zdravotní záchrannou službu.

Lékař vám vystaví List o prohlídce zemřelého.

Na naší NON-STOP lince (800 444 800) vám naši zaměstnanci zajistí převoz zemřelého a poradí s dalším postupem.

Následně se můžete dostavit do jedné z našich kanceláří, kde zajistíme vše potřebné k vypravení pohřbu.

Zpravidla se jedná o úmrtí ve zdravotnickém, nebo sociálním zařízení.

Lékař konající službu vystaví List o prohlídce zemřelého, případně rozhodne o převozu zemřelého na patologii.

Zařízení informuje rodinu o úmrtí.
Následně je potřeba zajistit převoz zemřelého vámi vybranou pohřební službou a vyzvednout v zařízení osobní věci, doklady zemřelého.

Na naší NON-STOP lince (800 444 800) vám naši zaměstnanci zajistí převoz zemřelého a poradí s dalším postupem.

Následně se můžete dostavit do jedné z našich kanceláří, kde zajistíme vše potřebné k vypravení pohřbu.

ÚMRTÍ MIMO DOMOV

Jestliže zesnulého odvezla jiná, než vámi zvolená pohřební služba, nejste v žádném případě povinni si sjednat pohřeb právě u ní.

Volba pohřebního ústavu záleží vždy výhradně na vašem rozhodnutí.

Image

Pohřební služba ODYSEA s.r.o.
info@odysea.info
TEL.: 800 444 800

Image